Dopravné značenie - podstavce pod dopravné značky, spomaľovacie prahy - retardéry...