Ocenenia

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA PRODUKTOV

Rok 2003:

  • Medzinárodná výstava koní "Zlatý kôň"

Rok 2004:

  • 15. Medzinárodný stavebný veľtrh FOR ARCH "GRAND PRIX"
  • 10. Ročník veľtrhu životného prostredia a úspor energií ECOCITY "GRAND PRIX"

Rok 2005:

  • 11. Ročník veľtrhu životného prostredia a úspor energií ECOCITY "GRAND PRIX"

Rok 2006:

  • 6. Ročník medzinárodnej odbornej výstavy dopravného inžinierstva a dopravno technických zariadení "ČESTNÉ UZNANIE"

Rok 2008:

  • 1. Medzinárodný veľtrh dopravy, logistiky, skladovania a manipulácie "GRAND PRIX"

Rok 2009:

  • 4. Medzinárodný veľtrh nakladanie s odpadmi, recyklácie, priemyselnej a komunálnej ekológie "GRAND PRIX"