Technické parametre

Materiál použitý na výrobu plastových priemyselných podláh:

Tepelne spracovaný granulát PVC, získaný recykláciou elektrických káblov.

Charakteristika:

  • aplikácie na spevnené vonkajšie aj vnútorné povrchy
  • odolné voči chemikáliám, poveternostným vplyvom
  • ťažko horľavé
  • protišmykový povrch
Parameter Jednotka Úroveň technických charakteristík
(požadované hodnoty)
Hodnota
Dĺžka mm 1200, 800
Šírka mm 800, 600
Hrúbka mm ± 1 mm, ± 2 mm, ± 2,5 mm 12, 22, 43
Rozmerová stálosť A; B % 1% ±12; ±8; ±8; ±6
Stupeň horľavosti DFL - s2 DFL - s2
Index šírenia plameňa mm / min max 100 96
Protišmykovosť (za sucha a mokra) minút. 0.3 0,391 (dynamický za sucha)až 0,512 (statický za sucha)
Trvalá deformácia mm max 0,1 0,02
Zaťaženie, vyvolávajúce po 10 min. stálu deformáciu kN/m2 min. 1 600 (2%) pre univerzálnu dosku
min. 3 300 (2%) pre záťažovú dosku
min. 2 000 (2%) pre interiérovú dosku
2 000 (1,4%)
3 000 (2,8%)
3 000 (1,6%)
4 000 (2,1%)
1 000 (1,1%)
2 000 (2,1%)
Obsah polychlórovaných bifenylov ppm max 5 <1