Priemyselné podlahy - poľnohospodárstvo, chov a ustajnenie zvierat, kynológia